Adzseven Forum

start của tui nè

Started by bmne 2015-12-14 at 04:06 26 replies to this topic

bmne
Standard
Posts: 156
4kRR +AUTO ON start now extented up to 240 days
Jan. 30 với 10887 clicks từ RR AVG = 6.40 kg tệ
Jan/ 31 với 10937 clicks từ RR AVG = 6.43 cũng vậy
http://i.imgur.com/bOEto4D.png
« Last Edit: 2016-06-24 at 18:12 by bmne »
pctvinatex
Standard
Banned
Posts: 213
This user has been banned because of violating the Terms Of Service. All his posts have been deleted.
Adzseven Team.
bmne
Standard
Posts: 156
thử nghiệm vài ngày, từ từ lên luôn, bây h RR ổn định rui, cho nên mình up lê 6 tháng U, 3 ngày nữa thì có thể chia sẽ cùng ae, hy vong ok bây h đi day
« Last Edit: 2015-12-14 at 16:32 by bmne »
bmne
Standard
Posts: 156
updated....cũng bình thường
bmne
Standard
Posts: 156
updated...mới thuê thêm chưa thây clicks nhiều từ RR, chắc đợi vài ngày nữa , thuê len 1k rồi ngưng kg thuê nữa xem coi có gi mới kg,
bmne
Standard
Posts: 156
updated....mới thuê thêm 100....
bmne
Standard
Posts: 156
BAY H BAT DAU MOI TIM CACH QUAN LY CUA RR DAY
man4ester79
Standard
Posts: 28
Quote: bmne
thử nghiệm vài ngày, từ từ lên luôn, bây h RR ổn định rui, cho nên mình up lê 6 tháng U, 3 ngày nữa thì có thể chia sẽ cùng ae, hy vong ok bây успехh đi day
man4ester79
Standard
Posts: 28
Quote: bmne
500 RR +AUTO ON
ngày 17 tháng 12........2989 clicks từ RR AVG = 6.00
http://i.imgur.com/Nlbalx7.png

ngày 18 tháng 12 .......3675 clicks tu RR AVG = 7.35 RR,DR kg ngủ nữa rồi.
http://i.imgur.com/hz5twt3.png

mới thuê thêm 100.......
успех
man4ester79
Standard
Posts: 28
Quote: bmne
500 RR +AUTO ON
ngày 17 tháng 12........2989 clicks từ RR AVG = 6.00
http://i.imgur.com/Nlbalx7.png

ngày 18 tháng 12 .......3675 clicks tu RR AVG = 7.35 RR,DR kg ngủ nữa rồi.
http://i.imgur.com/hz5twt3.png

mới thuê thêm 100.......
успех

© 2024 Adzseven. All Rights Reserved. Adzseven.com is owned by Xalvira BV