Adzseven Forum

những ai còn chơi zô đây xem nào.

Started by tjmtuyen93 2017-03-12 at 05:59 1 replies to this topic

tjmtuyen93
Standard
Posts: 2
tinh hinh la e di rua tien all cac site co pp.
thay site nay van song tinh rua qua day 1 it.
cac bac cho e hoi goi ultimate max RR thuê /lần là bnhiu rr ?
tjmtuyen93
Standard
Posts: 2
chan the nhy vua deposits 500$ ma 5p k thay zo Purchase balance

© 2023 Adzseven. All Rights Reserved. Adzseven.com is owned by Xalvira BV