Adzseven Forum

ultimate 1M - PCTVINATEX

Started by pctvinatex 2016-01-16 at 05:03 47 replies to this topic

pctvinatex
Standard
Banned
Posts: 213
This user has been banned because of violating the Terms Of Service. All his posts have been deleted.
Adzseven Team.
bmne
Standard
Posts: 156
cậu nên nhớ ultimate and golden nó khác nhau rất nhiều,
ultimate: phải đủ RR mới thể hiện đc max earning từ RR, nếu kg dủ RR no chỉ giống golden ( khac 1 chut ) có rất nhiều thành viên không biết về điều đó. chuc cậu may man nhe, chúng ta có cùng membership va co thể thảo luân thêm.
pctvinatex
Standard
Banned
Posts: 213
This user has been banned because of violating the Terms Of Service. All his posts have been deleted.
Adzseven Team.
pctvinatex
Standard
Banned
Posts: 213
This user has been banned because of violating the Terms Of Service. All his posts have been deleted.
Adzseven Team.
bmne
Standard
Posts: 156
co lem, ban co recycle RR kg? recycle nhu the nao?
pctvinatex
Standard
Banned
Posts: 213
This user has been banned because of violating the Terms Of Service. All his posts have been deleted.
Adzseven Team.
bmne
Standard
Posts: 156
vay ban recycle 50 em 1 ngay ha,nhieu thế, co thấy thay doi gi kg? com minh recycled thang nao kg click 3 ngay, la recycle het, trong vong 3 ngay la tui no click het, ban thu xem sao nhe. hieu qua do.
pctvinatex
Standard
Banned
Posts: 213
This user has been banned because of violating the Terms Of Service. All his posts have been deleted.
Adzseven Team.
pctvinatex
Standard
Banned
Posts: 213
This user has been banned because of violating the Terms Of Service. All his posts have been deleted.
Adzseven Team.
pctvinatex
Standard
Banned
Posts: 213
This user has been banned because of violating the Terms Of Service. All his posts have been deleted.
Adzseven Team.

© 2023 Adzseven. All Rights Reserved. Adzseven.com is owned by Xalvira BV