Adzseven Forum

AVG TỤT THÊ THẢM

Started by pctvinatex 2016-09-28 at 19:30 1 replies to this topic

pctvinatex
Ultimate 1 Month
Posts: 216
http://farm6.staticflickr.com/5555/29905685771_5e1dd2d4d1_o.png

TỔNG RR: 2900
TOTAL CLICKS: 10.075
AVG: 3.47
AVG THẾ NÀY THÌ LÀM ĂN GÌ CÁC BÁC, CÓ BÁC NÀO GIỐNG MÌNH KHÔNG?
bmne
Ultimate 1 year
Posts: 160
bạn thử recycle xem, con nào kg clicks recycle hết đi.

© 2017 Adzseven. All Rights Reserved. Adzseven.com is owned by Xalvira BV